AQ PLASTRONIC
Стандарти за качество
EN - ISO 9001:2000

За нас

Компанията “АК Пластроник” АД е създадена през 1969 г. като Завод за запаметяващи устройства (ЗЗУ). Поради промяна в предмета на дейност през 1983 г. ЗЗУ се преименува в "Системи за телеобработка и мрежи" (СТМ), под което наименование съществува до началото на 2005 г., когато приема името Карат Електроникс АД. 

През 1997 г. дружеството е приватизирано, като между 2000г. и средата на 2014г. негов мажоритарен собственик е “Златен лев Холдинг” АД. От началото на юли 2014г. предприятието се управлява от AQ Group, която е негов едноличен собственик.

Благодарение на иновационния подход и успешна търговска политика, дружеството се утвърди като един от водещите производители на електронни изделия на микропроцесорна основа. Действайки в условията на динамичен пазар на високотехнологични стоки, “АК Пластроник” АД предлага на потребителите висококачествени електронни изделия с марката “КАРАТ”, които се приемат еднакво добре както на вътрешния, така и на външния пазар. Добре развитата дистрибуторска мрежа в страната и чужбина гарантира бързо и качествено обслужване на клиентите.

Произвежданите от дружеството изделия включват: електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни таксиметрови апарати с фискална памет, статични електромери, и др.

Компютърните специалисти на “АК Пластроник” АД използват лицензирана компютърна програма за триизмерно проектиране “SOLID WORKS”, благодарение на която се постига изключително прецизно изработване на всеки детайл и се повишава качеството на готовия продукт.

Освен високотехнологично оборудване за производство на електронни изделия, “АК Пластроник” АД разполага и със съвременна техническа база за производство на инструментална екипировка: шприцформи, щанци, бласформи, пресформи, а също така и за производство на широка гама от различни конфигурации и габарити метални изделия, изделия от термопластични и термореактивни полимери, получени чрез шприцоване и пресоване с промишлено и битово предназначение.

Високата квалификация на персонала на дружеството е решаваща предпоставка за доброто качество на произведените изделия и за динамична развойна дейност. 70% от персонала са с висше и средно-специално образование, като само специалистите с висше образование са 37% от целия персонал на дружеството. Голяма част от тях са ангажирани с развойна дейност – разработка, създаване и внедряване на нови изделия и технологии, постоянно усъвършенстване на вече произвеждани изделия и прилагани технологии.

Редица от електронните изделия, произвеждани от “АК Пластроник” АД са отличени със Златен медал на Международния технически панаир в гр. Пловдив.

Нашата корпоративна визия и стратегия е основана на базата на Политика по управление, възприета като фундаментален принцип при осъществяването на дейността на фирмата.

От 2004 г. в компанията е внедрена Интегрирана информационна система, която дава възможност за ефикасно управление на целия жизнен цикъл на дружеството и на всички ресурси, участващи в него – финансови, материални, човешки. През месец февруари 2008 г. компанията получи голямата награда за "Иновативно предприятие на 2007" за цялостната си иновационна стратегия и прилагане на съвременни технологии при проектирането и производството на електронните продукти. Конкурсът беше организиран от Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в България и Фондация "Приложни изследвания и комуникации.


© 2005, AQ PLASTRONIC

За нас | Партньорство | Дистрибутори | Контакти | Новини | Условия за ползване
 
Studio ITTI
Web Based Solutions