AQ PLASTRONIC
Стандарти за качество
EN - ISO 9001:2000

Контакти

“АК Пластроник” АД
5004 Велико Търново, ул. “Сан Стефано” 32

Тел.: +359 62 612 320
E-mail: aqplastronic@aqg.se

Изпълнителен Директор - Емил Николов
email: emil.nikolov@aqg.se

+359 878 350 135
  

Директор предприятие - Мирослав Младенов
email: miroslav.mladenov@aqg.se

+359 879 968 631

Мениджър продажби - Петър Фарцов
email: peter.fartsov@aqg.se

+359 62 612 356 
+359 887 076 610

Мениджър производство електронни изделия -
Иван Куковски
email: ivan.kukovski@aqg.se

Мениджър производство пластмасови изделия -
Калин Кабаиванов
email: kalin.kabaivanov@aqg.se

+359 879 968 634

 

+359 879 968 633

 

Мениджър качество/доставки - Даниел Зоров
email: daniel.zorov@aqg.se

Мениджър човешки ресурси - Милен Стефанов
email: milen.stefanov@aqg.se

 +359 879 968 109


+359 62 612 308
+359 879 968 632

Специалист качество - Катерина Колева
email: katerina.koleva@aqg.se

Експерт доставки - Донка Тодорова
email: donka.todorova@aqg.se

 +359 879 968 103

 

+359 62 612 340Главен технолог - инж. Пенчо Панайотов
email: pencho.panajotov@aqg.se
+359 62 612 329
Главен счетоводител - Ана Кючукова
email: ana.kiuchukova@aqg.se
+359 62 612 308
Офис-мениджър - Сание Вейсялова
email: sanie.tomova@aqg.se
+359 62 612 320

Връзки с обществеността - Надежда Драгомирова
email: nadezhda.dragomirova@aqg.se

+359 62 612 356
  

Сервиз - Митко Ламбев

+359 62 612 358

 


© 2005, AQ PLASTRONIC

За нас | Партньорство | Дистрибутори | Контакти | Новини | Условия за ползване
 
Studio ITTI
Web Based Solutions