AQ PLASTRONIC
Стандарти за качество
EN - ISO 9001:2000

SMD Монтаж

Представяне на технологичните и производствени възможности на АК Пластроник АД за монтаж на печатни платки

     АК Пластроник АД покрива всички процеси по разработването, внедряването, производството, настройката, тестването, контрола и крайното завършване на продукти в областта на електрониката.

   В областта на асемблирането на електронни изделия предприятието има дългогодишни традиции и богат професионален опит. За монтаж на печатни платки се прилагат два ваимнодопълващи се технологични процеса – SMD (повърхностен) монтаж и конвенционален (ръчен) монтаж. За целта в компанията са обособени две производствени роботизирани линии за SMD монтаж и три за конвенционален монтаж, като при необходимост броят на последните може да бъде удвоен.

Линия спойка вълна BEN-Z400F, предназначена за оловен и безоловен припой.

SMD линия, която включва следните модули:
     · Samsung magazine loader LD300LE;
     · Samsung PRINTER MODEL SP-450VCE - 2D инспекция;
     · Samsung SM421;
     · Високо температурна профилна reflow пещ ВM-W 845 – осем зони.
     Линията е подходяща за големи производствени серии.

Технологични възможности: 
     · различни температурни профили, оптимални за процеса на спояване;
     · възможност за използване на безоловни пасти и тиноли;
     · възможност за поставане на общо 60 млн. компонента годишно за двете линии;
     · възможност за обработване на платки с размери от 7х7 см и 43х40 см;
     · височина на компонентите - от 0,38 до 4,2 мм;
     · поставяне на компоненти от 0201 до квадрат с размер 2,2х2,2 см;
     · поставяне на големи интегрални схеми до 4,2х4,2 см със стъпка 0,4;
     · монтаж на съединители до 72 мм;
     · оптични системи за инспекция и оборудване за корекция на SMD-компоненти
     · защита срещу електростатични въздействия - стандарт EN 61340-5-1;
     · електронен контрол на достъп и климатизация на технологичните зони;
     · 3 пълноценни линии за ръчно спояване;

Контрол на качеството:
    
· EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;
     · дългогодишен опит в областта на SMD технологиите;
     · висококвалифициран екип от специалисти;
     · конкурентни цени и гъвкави срокове.

За повече информация относно възможностите за SMD и конвенционален монтаж на печатни платки и приемане на поръчки:

Петър Фарцов, Мениджър Продажби тел. 062 612356
инж. Пенчо Панайотов, Главен технолог тел. 062 612329


© 2005, AQ PLASTRONIC

За нас | Партньорство | Дистрибутори | Контакти | Новини | Условия за ползване
 
Studio ITTI
Web Based Solutions